Pro koncové uživatele 

E-mail a poznámky

 • Podpora IMAP, POP3 a EWS
 • Více e-mailových adres na jednoho uživatele
 • E-mailové aliasy
 • Veřejné a sdílené složky
 • Automatické zprávy „Mimo kancelář“
 • Pravidla pro filtrování
 • Delegování
 • Správa spamových whitelistů
 • Potvrzení o doručení a přečtení zprávy
 • Vícejazyčná podpora
 • Fulltextové vyhledávání
 • Desktopové notifikace

Kalendáře a úkoly

 • Synchronizace (CalDAV a EWS)
 • Veřejné a sdílené kalendáře
 • Příznak pro soukromé události
 • Plánování a sledování odpovědí
 • Opakující se události s výjimkami
 • Rezervace konferenčních místností a zdrojů
 • Štítky
 • Informace o dostupnosti uživatelů (free/busy)
 • Upomínky
 • Delegování
 • Čas cesty – umožnuje přidat čas nutný na cestu před schůzkou
 • Komentáře k odpovědím na pozvánky
 • Tisk aktuálního pohledu
 • Zobrazení agendy
 • Úkoly s upomínkami
 • Vyhledávání
 • Desktopové notifikace


Kontakty

 • Synchronizace (CardDAV a EWS)
 • Vzdálené vyhledávání (LDAP)
 • Veřejné a sdílené kontakty
 • Globální adresář (GAL)
 • Vytváření kontaktů přímo z e-mailu
 • Skupiny kontaktů
 • Fotografie u kontaktů
 • Funkce Kliknutím volejte přes Kerio Operator

Instant Messaging

 • Podpora protokolů Jabber/XMPP
 • Skupinový chat
 • Chatové místnosti
 • Status uživatele
 • Audio a video chat
 • Zasílání souborů
 • Globální adresář s fotkami uživatelů

Mobilní podpora

 • Exchange ActiveSync 14.1 (volitelné)
 • Podpora klientů CalDAV/CardDAV/IMAP
 • Aplikace Kerio Connect Sync pro Android
 • Synchronizace s globálním adresářem
 • Veřejné a sdílené složky
 • Automatická konfigurace zařízení s iOS

Klienti

 • Kerio Connect Client (webový)
 • Microsoft Outlook (Windows & Mac)
 • Windows 10 Mail a Calendar
 • Apple Mail, Calendar, Contacts, Messages a Reminders

  

Pro správce

Správa serveru

 • Vzdálená webová správa
 • Administrační API
 • Přizpůsobení přihlašovací stránky
 • Aktualizace software na jediné kliknutí
 • Automatická záloha serveru
 • Více domén
 • Nastavení individuálního loga pro každou doménu
 • Distribuované domény
 • Odesílání e-mailů přes více SMTP serverů (smart host)
 • Archivace e-mailu
 • Moderované konference s NNTP
 • Obnova smazaných položek
 • Monitoring aktivit a stavu a debugging
 • Záznamy, grafy, reporty a statistiky
 • Stav a nastavení fronty zpráv
 • Migrační nástroje pro IMAP a MS Exchange
 • Proměnné v doménových zápatích
 • Podpora IPv6

Bezpečnost

 • Pravidla pro hesla a vyžadování složitých hesel
 • Ochrana proti hádání hesla
 • Zabezpečené připojení (TLS 1.2)
 • Vyžadování zabezpečeného připojení
 • Podpora šifrování pomocí Perfect Forward Secrecy
 • Podepsané a vlastní SSL certifikáty
 • Šifrování e-mailu (S/MIME)
 • Podpora elektronického podpisu DKIM
 • Služba SMTP submission
 • Ochrana proti útokům na adresáře (DHA)
 • Ochrana proti spoofingu
 • Vzdálené vymazání mobilních zařízení

Filtrování obsahu

 • Integrovaný antivirus (volitelné)
 • Standardní spamový filter (SpamAssassin s SURBL)
 • Pokročilý spamový filter:
  Kerio Anti-spam (volitelné)
 • Technologie spamového repelentu (zpoždění SMTP pozdravu)
 • Internetové a vlastní blacklisty
 • Greylisting
 • Anti-spoofing (SPF)
 • Filtrování příloh
 • Pravidla pro filtrování zpráv přímo na serveru
 • Omezení velikosti zpráv

Správa uživatelů

 • Microsoft Active Directory
 • Apple Open Directory
 • Linux PAM
 • Lokální databáze uživatelů
 • Import uživatelů
 • Šablony pro nastavení účtů
 • Omezení velikosti e-mailové schránky a upozornění
 • Omezení přístupu uživatelů podle protokolů
 • Promazávání dat